Cito (Toets) Sınavında Yer Alan Terimler

Cito (Toets) Sınavında Yer Alan Terimler

Dünyanın en mutlu çocukları Hollanda’da haberi mutlaka dikkatinizi çekmiştir. Peki neden mutlu bu çocuklar? Çünkü LGS, ÖSS, YKS yok. 🙂

Hollanda’da sınav yok, demek isterdim, fakat Cito isimli (Cito-toets) isimli bir sınav var. Çocuklarımızın Cito raporunda yer alan terimler (Technisch lezen) ne anlama geliyor diye merak ediyor musunuz? Kütüphanede (umarım o günler bir an önce gelir) çocuğumun seviyesine hangi kitap uygun? Avi M5 de ne demek gibi soruların yanıtlarını bulabileceğiniz detaylı bir yazı hazırladım.

Teknik Okuma (Technisch Lezen) Nedir ?

Teknik okuma, harfleri sese dönüştürme becerisidir. Bu da ‘okuma tekniği’ anlamına gelir.

Çocuklar kelimeleri önce bir heceden, sonra birden çok heceden öğrenirler.
Teknik okuma, aynı zamanda bir metni doğru noktalama işaretleri, doğru tempo ve doğru tonda iyi okumayı da içerir.

Teknik okuma dersleri sırasında, harflerin doğru (yeniden) bilinmesine ve nasıl telaffuz edileceğine çok dikkat edilir. Ayrıca, bu harfleri olabildiğince hızlı bir şekilde kelimelere ve cümlelere dönüştürmek için birçok uygulama vardır.

Teknik Okuma(Technisch lezen)‘in ve Okuduğunu Anlamanın (Begrijpend lezen) Arasındaki Fark Nedir?

Teknik okuma, okuduğunu anlamadan önce gelir. Şimdi okuduğunu anlama ile anlam karmaşası olabilir, ancak teknik okuma olarak söz edilen şey okuduğunu anlamadan farklıdır. Çünkü bir ebeveyn olarak bile karmaşık metinleri teknik olarak iyi okuyabilirsiniz, ancak ne dediğini hemen anlamanız gerekmez. Aslında, okuduğunu anlama, çocuğunuzun teknik olarak okuyabildikten sonra attığı adımdır.

Teknik okuma,harfleri ve harf kombinasyonlarını doğru seslere dönüştürmekle ilgilidir. Teknik olarak okumayı öğrenmek önemlidir, çünkü tüm okuma metinlerinin temelini oluşturur. Çocuğunuz, teknik okumada ustalaştıysa, anlamayı da öğrenebilir.

Bir çocuk teknik olarak iyi okursa, bu çocuğun bir metindeki kelimeleri iyi okuduğu anlamına gelir. Bu, okuduğunu anlamak için önemli bir temeldir.

AVI Nedir ? AVI Seviyeleri Nelerdir ?

AVI, Bireyselleştirme Formlarının Analizi’nin kısaltmasıdır. 1977’de çocukların okuma seviyelerini ölçmek için tasarlanmıştır; bu sistem okuma materyallerini farklı seviyelerde düzenler ve çocukların okuma gelişimlerinde ne kadar ilerlediklerini ölçer. Okumanın nasıl gittiğine ve ayarlamaların yapılması gerekip gerekmediğine dair fikir verir.

Öğretmen AVI testi (bir Cito testi) ile bir öğrencinin okunan kelimeleri seslere ne kadar kolay çevirdiğini test eder ve değerlendirir. Bu nedenle okuma tekniği, teknik okuma olarak adlandırılan teste tabi tutulur. Bu nedenle bir AVI testi okuduğunu anlama ile ilgili değil, teknik okuma becerileri ile ilgilidir.


Başlangıçta dokuz seviye vardı: AVI 1 ila AVI 9. 2008’den beri, ilköğretim yıllarıyla bağlantılı olan ve modern eğitim teknikleriyle daha uyumlu olan yeni bir AVI sistemi uygulanmaktadır. Başlangıç ​​noktası, bir grubun (M) ortasında ve sonunda (E) olan ortalama okuma seviyesidir.

İlk seviyeye AVI-Start denir. Ardından M3 (üçüncü orta grup seviyesi) ve E3 (3. son grup seviyesi) elde edersiniz. Bunu M4 ve E4 takip ediyor. Bu, 7. gruba kadar devam eder. Son seviye AVI-Plus olarak adlandırılır


Farklı AVI seviyeleri de renklerle belirtilir. Genellikle bir kitabın kapağında veya arka kapağında AVI seviyesinin renginin bulunduğu bir işaret görürsünüz, böylece çocuklar bir kitabın okuma seviyelerine uygun olup olmadığını kolaylıkla anlayabilirler.

AVI seviyeleri

Grup 3: AVI Başlangıcı – M3 – E3

Grup 4: AVI M4 – E4

Grup 5: AVI M5 – E5

Grup 6: AVI M6 – E6

Grup 7: AVI M7 – E7

Grup 8: AVI Plus


Kütüphane Kitapları Nasıl Sınıflandırır ?


Kütüphanede kitaplar farklı şekilde sınıflandırılır: A, B ve C kategorilerinde AVI seviyeleriyle şu şekilde ilişkilidirler:

A: 9 yaşına kadar

A-kitaplar genellikle 1’den 5’e kadar olan gruplardaki çocuklar için uygundur. Bunlar AVI seviyelerini içerir AVI Start – AVI E5.

B: 9 ila 13 yaş arası

B kitapları 6 – 8 gruplarındaki çocuklar için uygundur. Bunlar AVI M6 – AVI Plus seviyeleridir.

C: 13 yaş ve üstü

C kitapları genellikle AVI Plus seviyesindedir.

Drieminutentoets’ (DMT) Üç Dakikalık Test Nedir?

DMT ‘Üç Dakika Testi’ anlamına gelir, kelime düzeyinde teknik okumayı haritalayan bir testtir. Öğrencinin tek tek kelimeleri olabildiğince hızlı ve hatasız olarak okuduğu 3 dakikalık bir testtir. Bu testler, çocuğun okumayı ilk öğrendiği 3. grupta, okul yılının ikinci yarısında yapılır.

Üç Dakika Testi bir Cito testidir ve Öğrenci İzleme Sisteminin (LVS) bir parçasıdır. Bir öğretmen DMT’yi yılda iki kez yapar.

Öğrenciye beş veya dört sıra, otuz ayrı kelimeden oluşan bir kart verilir. Çocuk bir dakika içinde bu kelimelerin mümkün olduğunca çoğunu yüksek sesle okumaya çalışmalıdır. Kelimeler, yukarıdan aşağıya satır satır okunmalıdır.

Öğretmen okurken hangi kelimelerin yanlış okunduğunu bir puan formuna not eder. Süre dolduğunda, çocuğunuzun kaç kelime okuduğunu kontrol eder. Yanlış okunan kelimeler puandan düşülecektir.

Yanlış vurgu bir hata olarak sayılmaz, ancak diğer telaffuz hataları bunu yapar. Sesle okunan kelimeler (sap yerine s-a-p [veya daha doğrusu sss-ah-puh]) yanlış sayılır, eğer daha sonra kelime hala bütünüyle konuşulmadıkça. Çocuğunuz okurken bir hatayı kendi başına düzeltirse bu kelime de doğru sayılır.

Üç dakikalık test ilk kez 3. grubun ortasında yapılır. Bu durumda çoğu öğrenci bir heceden uzun kelimeleri okuyamaz. Bu nedenle, 3. okuma kartı kullanılmaz. Bazı okullar, 3. gruptaki ilk DMT için ikinci okuma kartını kullanmamayı tercih etmektedir.

4. grupta çocuğunuz her seferinde tüm kartları okuyacaktır. 5. ve 8. gruplarda, her çocuk 3. kartı okuyarak başlar. Burada, iyi bir puan alınırsa, 1. ve 2. kartları okuması gerekmez,3. karttaki puan yetersizse, diğer her iki kart da okunur.

Okuma Kartları Nasıl Gruplandırılır ?

Okuma kartı 1: en kolay kart, ses / heceli 150 kelime içerir; vak, oom, bui.
Okuma kartı 2: biraz daha zor bir kart, burada yine tek heceli 150 kelime var, sadece biraz daha zor;  plooi, strik, barst.
Okuma kartı 3: en zor kart, iki, üç veya dört heceli 120 kelime içerir; banden, dromerig, keukentafel.

Tüm okullar tarafından kullanılan her kartın üç farklı versiyonu vardır. Üç kart dönüşümlü olarak kullanılır, böylece çocukların kelimeleri ezberleme fırsatı olmaz.

DMT’nin faydası ve önemi konusunda farklı görüşler var. Bu test, tamamen tek tek kelimeleri okumakla ilgili olduğu için, sürekli eleştirilmektedir. Bu, sonucun bir çocuğun okuma becerilerini ne ölçüde yansıttığını düşünmenize neden olabilir.

Sonuçta, okumayı öğrenmenin nihai amacı, metinleri okuyabilmemizdir. Bunu yapabilirsek, otomatik olarak tek tek kelimeleri okumayı başaracağız. Toplumda, tek tek kelimeleri hızlı bir şekilde okumak zorunda olduğunuz durumlarla karşılaşmazsınız.

Öyleyse neden bunu gerçekten test ediyoruz?

aysaa

Related Posts

Sinter vs Santa

Sinter vs Santa

Hollanda Eğitim Sistemi Nasıl ?

Hollanda Eğitim Sistemi Nasıl ?

Hollanda’da Mühendis Olarak Çalışmak

Hollanda’da Mühendis Olarak Çalışmak

2021 Hollanda Vatandaşlık Şartları

2021 Hollanda Vatandaşlık Şartları

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

İlginizi çekebilir

Dil secenekleri

Tags